नेपालमा दिगो ग्रामीण विकास नमुना

परिचय: ग्रामीण विकासले देशको समग्र सामाजिक-आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, विशेष गरी नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा, जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछ। हालैका वर्षहरूमा, सरकार र विभिन्न सरोकारवालाहरूले ग्रामीण समुदायको जीवनस्तर उकास्न दिगो ग्रामीण विकास मोडलहरू प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वलाई स्वीकार गरेका छन्। यस लेखले नेपालको सन्दर्भमा समावेशी वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र थप लचिलो ग्रामीण…